Vegglader

Veggladere bestilles i 5 og 5.

Bortsett fra 20W lader med USB C og A uttak, og trådløs ladeplate som kan bestilles 1 og 1