Powerbanks

Det er for tiden ingen powerbanks tilgjengelige. 
Har blitt donert store mengder til Ukraina, som igjen gjør at lagrene rundt er mer eller mindre tomme.

Skulle komme ny type, men av naturlige årsaker som nevnt over, og i tillegg leveranseforsinkelser på produkter og varer til produksjon, så er vi litt i det blå.

Vi jobber med saken og kommer plutselig tilbake med powerbanks.